Elektroinstalce - Solné panely, Hotel Astorie, Karlovy Vary
Montáž pro:

Bohuslav Ogurek
Elektrikáři:
Lukáš Zafer
Tomáš Brychta


1. Elektrikářské práce:
2. Dodatek o ochraně:
3. Odběr /měřeno u přívodu:
4. Riziko při aktuálním používání:

Svým podpisem stvrzuji a beru na vědomí, že tato elektroinstalace je provedena pro správnou funkčnost. Na této elektroinstalaci není provedena žádná ochrana před dotykem, požárem, zkratem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007). Není provedená v aktuálním stavu, dle bodu č.2 - Dodatek o ochraně. Na tuto elektroinstalaci nebyla vytvořená žádná elektro dokumentace.

Podpis:

Elektrikář:
________________________________
Revizní technik:
________________________________
Dodavatel:
________________________________